Stichting BSB - Doesburg

Welkom op de website van de stichting tot behoud van de stadsweiden in Beinum-west (Stichting BSB) uit Doesburg. Op deze website vindt u veel informatie over het reilen en zeilen van de stichting. Ook interessante links kunt u hier vinden en u kunt reageren op de artikelen.

---{}---


Steenuilen

---{}---

Opnieuw in het nieuws

Ook elders houden de steenuilen de gemoederen bezig, en wel vlakbij in Rheden:

Klik hier voor het bestand

---{}---

Steenuil (Athen Noctua)

Stichting Staring Advies uit Zelhem heeft een prachtig document opgesteld over de kleinste uilsoort van Nederland, de steenuil. Minder mooi is dat het leefgebied van de steenuil ondanks de beschermde status nog steeds acheruit gaat.

Door de achteruitgang van het leefgebied van de steenuil is de populatiegrootte minder intens dan in de jaren '60 en '70. Dit is te wijten aan de veranderingen in het agrarisch cultuurlandschap:
- ruilverkavelingen
- intensivering van het grondgebruik
- veranderde gewaskeuze
- het gebruik van pesticide
- verstedelijking, uitbreiding van de infrastructuur.

Door bovenstaande punten ontstaat er voedselschaarste, minder nestgelegenheid en een groot aantal verkeersslachtoffers. Oude schuren worden afgebroken ten aanzien van het landschap of een verbouwing. Hierdoor verdwijnen potentiële nestgelegenheden.

Oplossingen
Om de reductie van nestgelegenheid tegen te gaan, kan men nestkasten ophangen. Wat dan nog rest is de voedselschaarste. Wat belangrijk is zijn grazige vegetaties. Hier worden muizen, regenwormen en insecten gevangen. Ook houtstapels, takkenhopen en opgaande beplantingen zijn belangrijk. 

Download hier het hele ducument in PDF:

---{}---

Cursus Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling

De aanwezigheid van Steenuilen kan soms hoofdbrekens bezorgen bij ruimtelijke ontwikkelingen, zoals de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen of wegen. Niet één situatie is hetzelfde en toch moet er een goede inschatting gemaakt worden, want op grond van de Flora- en faunawet zijn steenuilenterritoria jaarrond beschermd. Dit betekent goed onderzoek doen en vooral: goede maatregelen treffen om de lokale steenuilenpopulatie in stand te houden. 


Ecologisch adviesbureau NatuurInclusief en Sovon hebben in samenwerking met STONE en Vogelbescherming de ééndaagse cursus “Steenuilen en ruimtelijke ontwikkeling” ontwikkeld. De cursus wordt tweemaal aangeboden, op 27 november 2012 en 11 december 2012. Locatie: kantoor Vogelbescherming in Zeist.
Kijk voor meer informatie op de website van NatuurInclusief.

---{}---

Uitnodiging Steenuilendag 27 oktober

Uitnodiging Steenuilendag 27 oktober

Hierbij nodigt STONE u uit voor de Landelijke Steenuilendag op zaterdag 27 oktober a.s. te Rhenen. Toegang gratis!

uil


We menen er in geslaagd te zijn u een leuke gevarieerde dag aan te kunnen bieden. Met trots presenteren we een buitenlandse spreker: Ricardo Tomé vertelt over Steenuilen in zonnig Portugal. Dichter bij huis maar waar het ook goed toeven is voor Steenuilen, is Zeeuws-Vlaanderen, waar Alex de Smet u in woord en beeld rondleidt. Na de pauze kijken we mee over de schouder van Peter Beersma naar enkele secties op dode Steenuilen. Verder helpen we de Steenuil op het droge en staan aan het einde van de dag dode muizen op het menu. Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor het volledige programma en bezoekersinformatie.

Graag verwelkomen we u op 27 oktober. Tot dan!

---{}---

Helpt u mee?

Vogelbescherming Nederland is dé organisatie als het om vogels gaat: actief van achtertuin tot Afrika. Samen met de leden zetten we ons in, onafhankelijk van overheidssubsidies, om vogels te beschermen en hun leefgebieden te behouden.


Helpt u mee?

www.vogelbescherming.nl

---{}---